โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ

1 ก.ย. - 30 ต.ค. 63
ยื่นใบสมัคร
10 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
16 - 20 พ.ย. 63
สอบข้อเขียน และ สัมภาษณ์
23 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบ
3 - 4 ธ.ค. 63
ชำระเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

  1. พิมพ์ชุดสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. เตรียมหลักฐานตามระเบียบการ
  3. ชำระค่าสมัครทาง Mobile Banking หรือธนาคาร
  4. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือทางไปรษณีย์

*รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากระเบียบการในชุดใบสมัคร

ชุดใบสมัคร

ในชุดใบสมัครปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย

  1. ระเบียบการ
  2. ใบสมัคร
  3. ใบชำระค่าสมัคร

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด ชุดใบสมัคร